quy trình thanh toán và tiến độ thi công dự án luxury park view